Sloop de Zevensprong

       

Projectnummer:
TPM11004_14003
Projectnaam:
Sloop De Zevensprong, Padbroek Cuijk


Projectinfo:
Opdrachtgever: Bestuur OPTIMUS/ Gemeente Cuijk
Doorlooptijd: najaar 2014- januari 2015
Stichtingskosten: Cat. € 50.000 tot € 100.000
M2 BVO: school en gymzaal

Projectkenmerk: 
De nieuwbouw van IKC Padbroek zal worden gerealiseerd op de huidige locatie van de bestaande school de Zevensprong.
De bestaande gebouwen, school en gymzaal, dienen te worden gesloopt.
TPM heeft van de gemeente Cuijk verzoek gekregen om deze sloop als directievoerder te begeleiden.
Hiervoor zal eerst een up-date plaats vinden i.v.m. het aanwezige asbest en nader onderzoek in het kader van de flora en fauna wet.
Van hieruit zal een projectplan worden opgesteld waarbij ook een inventarisatie zal plaatsvinden van de omliggende bebouwingen. Deze zullen worden geschouwd.
Na het uitzetten van een TENDER zullen de sloopwerkzaamheden worden gegund.
Na beeindiging sloopwerkzaamheden zal het terrein bouwrijp worden overgedragen, inclusief een aanvullend bodemonderzoek i.v.m. onder andere de uitgevoerde asbest saneringswerkzaamheden.

Rol TRATAD:
TPM gemandateerd opdrachtgever, bouwheerschap, bouwdirectie en bouwmanagement

zie ook: www.ikcpadbroekcuijk.nl

Foto's/ tekeningen: