METAMEER Frisse school
Projectnummer:

TPM10003
Projectnaam: 
Frisse school hoofdlocatie Stevensbeekseweg, Stevensbeek

Projectinfo:
Opdrachtgever: Bestuur Stichting Metameer Stevensbeek
Doorlooptijd: 2010-2011
Stichtingskosten: Cat. € - tot € 500.000
BVO: - m2

Projectkenmerk:
In kader van een crisismaatregel in 2009 is er 165 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor opknappen schoolgebouwen in 2009-2010.
Middels subsidieaanvraag (EBA) kunnen scholen in aanmerking komen voor energiebesparende maatregelen.
Op de hoofdlocatie van METAMEER heeft dit geleid tot het aanbrengen van een gesloten gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
Totale capaciteit ca. 22.000 m3/h.
Verder het vervangen van een gedeelte van de dakbedekking (1.800 m2) op de bestaande gebouwen en hierbij het aanbrengen van extra isolatie. 

Rol TRATAD:
TPM gemandateerd opdrachtgever, bouwdirectie, bouwmanagement en technisch adviseur.