NOY Logistics Gennep, dakinspectie


Projectnummer:
TPM13010
Projectnaam:
Huisvesting NOY Logistics Gennep: inspectie daken


Projectinfo:
Opdrachtgever: NOY Holding
Doorlooptijd: voorjaar 2014
Stichtingskosten: Cat. € NVT
M2 BVO: ca. 65.000 m2

Projectkenmerk: 
Opdracht:
In opdracht van Noy Logistics B.V. heeft TPM onderzoek gedaan naar de huidige staat van onderhoud van de daken van de diverse distributiehallen.
De daken hebben een totale oppervlakte van circa 65.000 m2.
Door middel van de in een rapport omschreven bevindingen en aanbevelingen wordt een zo volledig mogelijk beeld gegeven van de huidige staat van onderhoud van de daken en het noodzakelijke onderhoud op korte en middellange termijn.
Visuele inspectie
Om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van de daken is een visuele inspectie uitgevoerd. De uitgevoerde inspecties zijn een momentopname.
In de rapportage zijn uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen opgenomen.
Specialistisch onderzoek, constructie- en capaciteitsberekeningen e.d. zijn niet uitgevoerd.
Daar waar nodig is in het rapport aangegeven of nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.
Geïnspecteerde onderdelen
• Dakbedekking
• Verhoogde ruggen
• Dakopstanden en dakkappen
• Hemelwaterafvoeren
• Noodoverstorten
• Dakdoorvoeringen installaties
• Dakbeveiliging

Rol TRATAD:
TPM als adiviseur

Foto's/ tekeningen: