OPTIMUS Tijdelijke huisvesting

       

Projectnummer:
TPM11004_14002
Projectnaam:
Tijdelijke huisvesting De Zevensprong


Projectinfo:
Opdrachtgever: Bestuur OPTIMUS
Doorlooptijd: zomer 2014
Stichtingskosten: Cat. € 100.000 tot € 250.000
M2 BVO: 1.600 m2 interne verbouwing

Projectkenmerk: 
Als gevolg van de nieuwbouw IKC Padbroek en de noodzakelijke sloop van de bestaande school de Zevensprong is er tijdelijke huisvesting nodig voor de Zevensprong.
De beoogde tijdelijke huisvesting middels units op het wijkpark bleek uitvoeringstechnisch niet haalbaar.
TPM heeft met de gemeente Cuijk gezocht naar mogelijkheden om deze tijdelijke huisvesting met spoed alsnog te realiseren
Het voormalige ROC gebouw aan de Jan van Cuijkstraat Cuijk is na overleg met ROC een geschikte oplossing gebleken.
Binnen termijn van 8 weken: ontwerp interne verbouwing, voorbereiding, tender, uitvoering en oplevering inclusief verhuizing.
Oplevering: medio augustus 2014
Start schooljaar: 25 augustus 2014 (schooljaar 2014-2015).

Rol TRATAD:
TPM gemandateerd opdrachtgever, bouwheerschap, bouwdirectie en bouwmanagement

zie ook: www.ikcpadbroekcuijk.nl

Foto's/ tekeningen:

PDF bouwbord

ROC