NOY logistics Gennep, casus hal N en W


Projectnummer:
TPM14004
Projectnaam:
Huisvesting NOY Logistics Gennep: casus Hal Noord en West


Projectinfo:
Opdrachtgever: NOY Holding
Doorlooptijd: 2014-
Stichtingskosten: Cat. € NVT
M2 BVO: NVT

Projectkenmerk: 
Op 3 juli 2009 is ten gevolge van heftige neerslag een deel van het dak van een bedrijfshallen Noord en West van Noy Logistics te Heijen/Gennep bezweken.
TPM is gevraagd door NOY logistics hen hierin bij te staan gedurende het proces i.v.m. de verdere (technische/juridische) afwikkeling met de verzekering.
Een van de mogelijk aspecten die een rol gespeeld kunnen hebben bij het bezwijken van het dak is de invloed van wind op de verdeling van het water op het dak. TPM onderzoekt cq laat nader onderzoeken of hier gerede grondslag voor is en onderwerpt de gehele constructie aan een nader onderzoek.
Verder is door TPM gevraagd te onderzoeken of deze windinvloed op de verdeling van het water op het dak een significante bijdrage geleverd kan hebben aan het bezwijken van het dak. De plaatselijke omstandigheden ten tijde van het voorval zijn hier vooral van belang en worden nader geanaliseerd.
Middels een TASK FORCE team wordt een en ander nader voorbereid.

Rol TRATAD:
TPM als (technisch) adiviseur en procesmanager.

Foto's/ tekeningen: