NOY logistics Gennep, dak hal West


Projectnummer:
TPM15003
Projectnaam:
Huisvesting NOY Logistics Gennep: vervangen dakbedekking hal West


Projectinfo:
Opdrachtgever: NOY Holding
Doorlooptijd: voorjaar 2016
Stichtingskosten: Cat. € 500.000-1.000.000
M2 BVO: ca. 17.500 m2

Projectkenmerk: 
N.a.v. de uitgevoerde dakinspecties advies uitgebracht voor vervanging dakbedekking Hal West (ca. 17.500 m2).
Deze zowel constructief als bouwfysisch nader bekeken en hiervoor een TENDER uitgezet.
Een gecertificeerde dakbedekking met verzekerde garantie.
Namens de opdrachtgever opdracht verstrekt en toezicht en projectmanagemnt gedurende uitvoering (ca. 10 weken).

Rol TRATAD:
TPM als adiviseur, bouwmanagement, gemandateerd opdrachtgever, toezichthouder.

Foto's/ tekeningen: